Co oferujemy?
Naszych klientów przeprowadzamy przez wszystkie etapy budowy, począwszy od uzyskania dokumentacji z urzędów do stanu pod klucz. 

Nasze biuro zajmuje się tworzeniem indywidualnych projektów domów jednorodzinnych – tradycyjnych, nowoczesnych, dużych oraz małych. Projektujemy również budynki usługowe, magazynowe, przemysłowe oraz obiekty małej architektury.

Wykonujemy projekty koncepcyjne, budowlane i techniczne w następujących kategoriach:
 • Obiekty mieszkalne, jednorodzinne, wielorodzinne w technologii tradycyjnej murowanej, drewnianej lub szkieletowej
 • Obiekty usługowe
 • Obiekty przemysłowe (hale produkcyjne, magazynowe)
 • Obiekty małej architektury
 • Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego obiektów
 • Termomodernizacje, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy
 • Adaptacje projektów typowych
Oferujemy także:
 • Uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w sytuacji kiedy działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
 • Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci WOD-KAN, elektrycznej, gazowej
 • Reprezentacje w urzędzie
 • Dokumentacje do zgłoszenia budynków rekreacji indywidualnej do 35 m2 lub 70 m2
 • Analizę możliwości zabudowy działki
Współpracujemy z:
 • Kierownikami budowy
 • Geodetami
 • Firmami wykonującymi gotowe wiązary dachowe
 • Firmami budowlanymi