Badania geotechniczne gruntu - Czy warto je wykonać i czy są potrzebne?

Jeżeli nie jesteśmy pewni gruntu na jakim będziemy budować dany obiekt to z pewnością warto jest je wykonać, nawet przed zakupem działki. Badania geotechniczne nie są obowiązkowe szczególnie w przypadku domów jednorodzinnych lecz pomogą uniknąć problemów jakie mogą pojawić się w momencie budowy. Takie badania głównie wymagane są w przypadku dużych obiektów np. usługowych. Obowiązek wykonania badań geotechnicznych może również zawierać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy.

badania geotechniczne gruntu
Badanie geotechniczne gruntu ma za zadanie wyznaczyć poziom wód gruntowych oraz ocenić wahania ich poziomu. Zalecane są szczególnie w przypadku kiedy budynek ma być podpiwniczony. Takie badanie może uchronić nas przed późniejszymi, kosztownymi problemami w trakcie budowy. Zła powierzchnia może powodować nierówne osiadanie budynku, pękanie ścian i tym podobne.

Warunki wodno-gruntowe danego terenu sprawdza wyspecjalizowany geotechnik, który za pomocą kilku odwiertów określi warstwy i rodzaje gruntu, a także poziom wód gruntowych. Warto zauważyć, że poziom wód gruntowych nie jest stały i zmienia się wraz z porami roku: najwyższy zazwyczaj jest wiosną zaś najniższy latem.

Badanie geotechniczne jest najkorzystniejsze i najbardziej miarodajne, kiedy wykonywane jest w miejscu w którym ma zostać wybudowany dany obiekt. Wtedy geotechnik wykonuje zazwyczaj cztery  lub więcej odwiertów w narożnikach obiektu i ewentualnie na przecięciu przekątnych. Minimum to 3 odwierty, a im ich więcej tym uzyskujemy dokładniejsze wyniki. Jeżeli w projekcie budynku przewidziane są piwnice, odwierty wykonuje się na głębokość od 3 do 6m, jeżeli budynek nie zawiera piwnic wystarczą 3m. Koszt jednego odwiertu na głębokość jednego metra wynosi od 100 do 150zł w zależności od regionu oraz firmy. W tę cenę wliczony jest także koszt wystawienia dokumentacji/opinii geotechnicznej. Taką dokumentację powinniśmy dostać w 4 egzemplarzach.

Dokumentacja geotechniczna składa się z części opisowej oraz graficznej.

W takiej dokumentacji nie może zabraknąć:
  • mapki z określonymi miejscami odwiertów, przekrojami geotechnicznymi z zaznaczonymi warstwami gruntu, miejsca lokalizacji odkrywek (jeżeli były wykonywane),
  • opisu warunków wodnych, w tym informacji o głębokości zalegania wód gruntowych i prognozy wahań tych poziomów,
  • informacji geotechnicznych, czyli dotyczących poszczególnych warstw gruntów znajdujących się na działce z podanymi głębokościami zalegania i grubościami warstw,
  • wniosków i zaleceń (informacje dotyczące wyboru sposobu posadowienia, rodzaju i stanu gruntów, na których będą oparte fundamenty, głębokość zalegania wód gruntowych z podaną rzędną ich poziomów, uwagi o możliwościach odwodnienia, sposobach zabezpieczenia skarp, wykopów i środkach zapewniających bezpieczne prowadzenie budowy).

W dalszej części dokumentu mogą znaleźć się również wykresy i formularze dodatkowych badań terenowych i laboratoryjnych oraz wyniki analiz chemicznych prób wody.

Już podczas oglądania potencjalnej działki warto zwrócić uwagę na jej otoczenie: czy w pobliżu znajdują podmokłe tereny, stawy, większe akweny. Dużo o gruncie mogą nam również powiedzieć drzewa oraz rośliny. Tereny podmokłe są lubiane przez sitowia, trzciny oraz olchy. Podsumowując, jeżeli nie mamy pewności o jakości gruntu na działce, którą zamierzamy kupić lub jest już kupiona, badania geotechniczne wiele mogą pomóc, a już na pewno zaoszczędzą nerwów i problemów podczas budowy. Na podmokłym terenie jest możliwe wybudowanie obiektu lecz przygotowanie gruntu pod niego może stać się nie lada kosztownym wyczynem.